Tuusulan Jäähalli Oy, toiminnan keskeyttäminen

27.11.2020

Koronatilanteen heikkenemisen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on tiistaina 24.11.2020 antanut ohjeet ja suositukset (VN25925/2020) epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa. Tartuntatautilain nojalla viranomaisten on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta.

Uudenmaan koronaepidemiatilanne on edelleen kehittynyt huolestuttavasti. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat tänään linjanneet koronarajoitustoimenpiteitä mm. keskeyttämällä kaiken organisoidun harrastustoiminnan kaupunkien sisätiloissa ajalla 30.11. -20.12.2020.  Keski-Uudenmaan  sote -kuntayhtymä on myös tänään antanut tänään vastaavan suosituksen alueensa kunnille. Suosituksen mukaan kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Tuusulan Jäähalli Oy:n hallitus päättänyt harrastustoiminnan keskeyttämisestä jäähallin tiloissa ajalla 28.11.-20.12.2020. Jäähalli suljetaan kuitenkin siten, että tiloja voidaan tarjota koululiikunnan käyttöön koulupäivinä.

Tuusulan Jäähalli Oy ei peri maksua koronatilanteen vuoksi peruutetuista vuoroista.

Tuusulan Jäähalli Oy:n sulkeminen on samassa linjassa kuin Tuusulan kunnan jäähallin sulkeminen.

Back to top